Priser

Doktorns priser varierar beroende på upphandlingar och kontrakt med uppdragsgivare. Vid intresse, kontakta oss för vidare information.